Callejero de Navia de Suarna (municipio)

Callejeros de localidades de Navia de Suarna (municipio)

 • Abrente (sin calles)
 • Acevedo (sin calles)
 • Aigas (sin calles)
 • Arcon (sin calles)
 • Arroxiña (A) (sin calles)
 • Asar (sin calles)
 • Balsa (A) (sin calles)
 • Barcia (sin calles)
 • Becerral (sin calles)
 • Busto (sin calles)
 • Cabanela (sin calles)
 • Caboxo (sin calles)
 • Cantorcia (sin calles)
 • Casas Do Rio (As) (sin calles)
 • Castañedo (sin calles)
 • Cernada (A) (sin calles)
 • Cerredo (sin calles)
 • Cociña (A) (sin calles)
 • Coea (sin calles)
 • Coro (sin calles)
 • Coruxedo (sin calles)
 • Covas (As) (sin calles)
 • Eirexa (A) (sin calles)
 • Embernallas (sin calles)
 • Embernalluas (sin calles)
 • Faquis (sin calles)
 • Ferreiruas (As) (sin calles)
 • Figueira (sin calles)
 • Folgueiras (sin calles)
 • Freixeiro (sin calles)
 • Freixis (sin calles)
 • Gorgoeira (A) (sin calles)
 • Grandela (sin calles)
 • Larxentes (sin calles)
 • Laxo (sin calles)
 • Lencias (sin calles)
 • Libre (sin calles)
 • Liñares (sin calles)
 • Marcelin (sin calles)
 • Mazaira (sin calles)
 • Meda (sin calles)
 • Meixamo (sin calles)
 • Mera (sin calles)
 • Moia (sin calles)
 • Molmean (sin calles)
 • Mosteirin (sin calles)
 • Mosteiro (sin calles)
 • Muñis (sin calles)
 • Murias de Camin (sin calles)
 • Murias de Rao (sin calles)
 • Navallos (sin calles)
 • Pacio (sin calles)
 • Paradela (sin calles)
 • Pedreira (A) (sin calles)
 • Peliceira (sin calles)
 • Penamil (sin calles)
 • Penedo (sin calles)
 • Pin de Abaixo (sin calles)
 • Pin de Arriba (sin calles)
 • Piñeiro (sin calles)
 • Prebello (sin calles)
 • Queizan (sin calles)
 • Quinta de Moia (sin calles)
 • Rao (sin calles)
 • Ribeira (A) (sin calles)
 • Ribon (sin calles)
 • Rio (sin calles)
 • Robledo de Rao (sin calles)
 • Robledo de Son (sin calles)
 • Salgueiras (As) (sin calles)
 • Santa Mariña (sin calles)
 • Santestevo (sin calles)
 • Savane (sin calles)
 • Seon (sin calles)
 • Silvouta (sin calles)
 • Sinada (sin calles)
 • Son (sin calles)
 • Tabillon (O) (sin calles)
 • Tola (A) (sin calles)
 • Trabadelo (sin calles)
 • Trabado (sin calles)
 • Traserra (sin calles)
 • Trigal (sin calles)
 • Vallo (sin calles)
 • Veiga de Son (A) (sin calles)
 • Ventosa (sin calles)
 • Vila (sin calles)
 • Vilagoncide (sin calles)
 • Vilameixide (sin calles)
 • Vilar (O) (sin calles)
 • Vilar de Moia (sin calles)
 • Vilaranton (sin calles)
 • Vilares (sin calles)
 • Vilargoide (sin calles)
 • Vilarguende (sin calles)
 • Vilarin (sin calles)
 • Vilarpandin (sin calles)
 • Vilaverde (sin calles)
 • Vilela (sin calles)
 • Vilor (sin calles)
 • Virigo (sin calles)