Callejero de Outeiro de Rei (municipio)

Callejeros de localidades de Outeiro de Rei (municipio)

 • Abeladoira (sin calles)
 • Agueiros (sin calles)
 • Alargos (Os) (sin calles)
 • Albaron (sin calles)
 • Algar (sin calles)
 • Alvite (sin calles)
 • Aspai (sin calles)
 • Astariz (sin calles)
 • Balsa (A) (sin calles)
 • Barciela (sin calles)
 • Barciela (sin calles)
 • Barrio de Abaixo (sin calles)
 • Barrio de Arriba (sin calles)
 • Bidral (O) (sin calles)
 • Bieite (sin calles)
 • Bouzas (sin calles)
 • Brandian (sin calles)
 • Bravos (sin calles)
 • Bullas (sin calles)
 • Bustelo (sin calles)
 • Buxan (sin calles)
 • Cabana (A) (sin calles)
 • Cabanas (sin calles)
 • Caboi (sin calles)
 • Cachopeiro (sin calles)
 • Cancela (sin calles)
 • Candai de Abaixo (sin calles)
 • Candai de Arriba (sin calles)
 • Canton (sin calles)
 • Carballal (O) (sin calles)
 • Carballeiras (As) (sin calles)
 • Carballido (sin calles)
 • Carballido de Arriba (sin calles)
 • Carreira Vella (A) (sin calles)
 • Cartel (sin calles)
 • Casa Do Monte (sin calles)
 • Casanova (A) (sin calles)
 • Castelo (sin calles)
 • Castro (O) (sin calles)
 • Castro (O) (sin calles)
 • Cavadas (As) (sin calles)
 • Caxigal (sin calles)
 • Constante (sin calles)
 • Corredoira (A) (sin calles)
 • Couso (sin calles)
 • Couto (O) (sin calles)
 • Cruceiro (O) (sin calles)
 • Curras (sin calles)
 • Curutin (sin calles)
 • Eirexa (sin calles)
 • Eirexe (sin calles)
 • Espiñeiro (sin calles)
 • Faxilde (sin calles)
 • Feira (A) (sin calles)
 • Felmil (sin calles)
 • Felpas (sin calles)
 • Ferreira (sin calles)
 • Fin (O) (sin calles)
 • Fompedriña (sin calles)
 • Fontela (sin calles)
 • Fontela (sin calles)
 • Formistan (sin calles)
 • Fraiz (sin calles)
 • Franca (A) (sin calles)
 • Francos (sin calles)
 • Francos (sin calles)
 • Gabin (sin calles)
 • Gondai (sin calles)
 • Granda Pequena (A) (sin calles)
 • Granxo (O) (sin calles)
 • Granxo (O) (sin calles)
 • Guillar (sin calles)
 • Guimaras (sin calles)
 • Guimarei (sin calles)
 • Hedrado (O) (sin calles)
 • Hortas (As) (sin calles)
 • Insua (A) (sin calles)
 • Laciana (A) (sin calles)
 • Lama (sin calles)
 • Latas (As) (sin calles)
 • Lavadoiro (sin calles)
 • Laxe (sin calles)
 • Laxe (A) (sin calles)
 • Leiros Largos (sin calles)
 • Leiros Largos (sin calles)
 • Liñares (sin calles)
 • Lombas (As) (sin calles)
 • Longarela (sin calles)
 • Maceda (sin calles)
 • Malde (sin calles)
 • Mangoeiro (sin calles)
 • Marcelle (sin calles)
 • Martul (sin calles)
 • Matela (sin calles)
 • Matelos (sin calles)
 • Mato (O) (sin calles)
 • Maunfe (sin calles)
 • Meidonin (sin calles)
 • Montemaior (sin calles)
 • Outon (sin calles)
 • Pacio (sin calles)
 • Palloza (A) (sin calles)
 • Pape (sin calles)
 • Parada (sin calles)
 • Pasadoiro (O) (sin calles)
 • Pascuais (sin calles)
 • Paz (sin calles)
 • Pazo (O) (sin calles)
 • Pecouzo (O) (sin calles)
 • Pedragoso (O) (sin calles)
 • Penadedra (sin calles)
 • Penas (As) (sin calles)
 • Penelas (sin calles)
 • Pereiro (O) (sin calles)
 • Peroxa (A) (sin calles)
 • Piago (sin calles)
 • Picato (O) (sin calles)
 • Piñeiro (sin calles)
 • Piñeiro (sin calles)
 • Ponte (A) (sin calles)
 • Ponte Nova (A) (sin calles)
 • Pontellas (As) (sin calles)
 • Porto Do Vao (sin calles)
 • Pozo (O) (sin calles)
 • Province (sin calles)
 • Quintian (sin calles)
 • Reboleiras (As) (sin calles)
 • Reboreda (sin calles)
 • Redondiña (sin calles)
 • Regueiro (O) (sin calles)
 • Restriz (sin calles)
 • Riasco (sin calles)
 • Robra (sin calles)
 • Rozas (As) (sin calles)
 • Saa (sin calles)
 • Saleta (A) (sin calles)
 • Salete (O) (sin calles)
 • San Clodio (sin calles)
 • San Marcos (sin calles)
 • San Martiño (sin calles)
 • San Paio (sin calles)
 • San Tome (sin calles)
 • Sancroio (sin calles)
 • Santa Comba (sin calles)
 • Santa Mariña (sin calles)
 • Seivane (sin calles)
 • Silvarrei (sin calles)
 • Sinoga (sin calles)
 • Subida (A) (sin calles)
 • Susavila (sin calles)
 • Torre (A) (sin calles)
 • Torre (A) (sin calles)
 • Trabanca (sin calles)
 • Trasfonte (sin calles)
 • Veigadolga (sin calles)
 • Veiguicela (sin calles)
 • Ver (sin calles)
 • Vicinte (sin calles)
 • Vigo (sin calles)
 • Vilar (sin calles)
 • Vilarelle (sin calles)
 • Vilela Grande (sin calles)
 • Vilela Pequena (sin calles)
 • Xigan (sin calles)
 • Xueus (sin calles)
 • Xunto Da Igrexa (sin calles)